Polityka Prywatności

System Ratalny

Gabinet Stomatologiczny Perła-Dent - tel. 91 885 22 40 oraz +48 795 506 693

Home > Gabinet > Niemieckie kasy chorych

Gabinet

Niemieckie kasy chorych

Procedury: Pacjenci ubezpieczeni w Niemczech

  • Podczas pierwszej wizyty sporządzany jest plan leczenia i kosztorys (tzw. Heil- und Kostenplan), który Państwo osobiście przedkładają w swojej kasie chorych.
  • Po zatwierdzeniu planu leczenia i kosztorysu rozpoczyna się ustalony harmonogramem proces leczenia.
  • Po zakończonym leczeniu pokrywają Państwo u nas całkowite koszty leczenia, a na podstawie otrzymanych w języku niemieckim rachunków, właściwa kasa chorych dokonuje refundacji wcześniej ustalonych kosztów leczenia.

 

Korzyści dla Pacjentów

  • Mogą Państwo uzyskać wysoką refundację kosztów leczenia protetycznego przy udokumentowanych regularnych wizytach kontrolnych (tzw. Bonusheft).
  • Przy opcji leczenia standardowego mogą Państwo otrzymać uzupełnienia protetyczne praktycznie bezpłatnie.
  • W przypadku leczenia ponadstandardowego lub dodatkowego  zakres i budżet usługi ustalane są indywidualnie, natomiast oszczędności w porównaniu z kosztami, które ponieśliby Państwo w Niemczech, mogą sięgnąć  poziomu 70 – 80 %.